1
0

Forretningsbetingelser

1. KØB HOS Fitnessgruppen

Fitnessgruppen har fysisk butik på Grønalndsvej 8, 8660 Skanderborg hvor man kan se og prøve en lang række maskiner og få dem med hjem med det samme. Fitnessgruppen.dk er vores online netbutik – åben 24 timer i døgnet. Fitnessgruppen.dk er E-mærket og dermed godkendt af E-handelsfonden.

2. PRISER

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. Der tages forbehold for:

 • Valutaændringer
 • Force majeure
 • Leveringssvigt
 • Afgiftsændringer
 • Udsolgte varer og trykfejl

3. SALG GENERELT

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

4. SÆRLIGT OM BUTIKSALG

Varen skal tilbageleveres i original og ubrudt emballage, da varen efterfølgende skal kunne sælges som ny.

5. LEVERING

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Fitnessgruppen's leverandører.

6. AFBESTILLINGER

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå. Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden varen er afsendt fra Fitnessgruppen.

7. BETALING

De mulige betalingsmåder er:

 • Dankort
 • Mastercard
 • Visa
 • MobilePay
 • Efter aftale (kun erhverv)
 • Forudbetaling
 • Kontant (kun butikssalg)
 • EAN nummer

Bemærk at ved forudbetaling er kundens retsstilling dårligere end ved andre former for betaling.

Betalingsmåde 'EFTER AFTALE' kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt De i forvejen har opnået en betalingsaftale med Fitnessgruppen.

Intet gebyr på betalingskort:
(Fitnessgruppen betaler dem for dig)

8. REKLAMATIONSRET

Der ydes minimum 2 års reklamationsret på produkter købt hos Fitnessgruppen til private. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen. Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted. Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

9. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Fitnessgruppen inden rimelig tid efter varens modtagelse. Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning. Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Fitnessgruppen’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering. Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto kan nægtes modtaget af Fitnessgruppen.

10. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Fitnessgruppen, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr og returneringsomkostninger. Testgebyret er gældende timepris. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning. Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers kan blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

11. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Fitnessgruppen skal være forsvarligt indpakket. Fitnessgruppen anbefaler, at varen returneres som pakke eller gods. På den måde er der mulighed for at spore pakken i transportørens system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Fitnessgruppen. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

12. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Fitnessgruppen, at De retter henvendelse til Fitnessgruppen info@fitnessgruppen.dk eller på telefon 8744 0306.

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Fitnessgruppen A/S. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til: Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, naevneneshus.dk

EU har vedtaget at vi skal linke til denne EU-website - hvis man ønsker at klage og bor i et andet EU land, så det gør vi. http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (Online Dispute Resolution)

13. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation: • Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende • Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode • Fitnessgruppen forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt o Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. o Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.

Varer, der er beregnet til privatbrug, men anvendes af erhversdrivende eller tilsvarende af flere brugere er ikke dækket af reklamationsretten.

 

KØBEREGLER

 1. Reklamationsret
 2. Garanti
 3. Ombytningsret
 4. Rimelig tid
 5. Formodningsreglen

1. REKLAMATIONSRET

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

2. GARANTI

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

3. OMBYTNINGSRET

Skulle der opstå problemer med en vare i garantiperioden, så kontaktes Fitnessgruppen. Varen kan indleveres til tjek og evt. reparation.  Såfremt den samme fejl skulle fremkomme igen, kan der aftales en ombytning. Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

4. RIMELIG TID

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

5. FORMODNINGSREGLEN

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

 

FORTRYDELSESRET

 1. Den 14 dages fortrydelsesret
 2. Sådan returnerer du varen
 3. Forsvarlig returnering
 4. Er de i tvivl

1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris, hvis den opfylder betingelserne for dette.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail, brev eller lignende. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Benyt venligst vores returformular.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Postdanmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Fitnessgruppen ud fra en mulig salgsværdi. Med hensyn til software skal forseglingen være ubrudt.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Fitnessgruppen, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Ved montering af udstyr efter kundens ønske, er der ikke længere fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor kunden har givet samtykke til at monteringen kan begynde. Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren. Fitnessgruppen returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c. 

Varens stand, hvis du sender den tilbage:

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i Fitnessgruppen’s fysiske butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Der er tre måder hvorpå De kan returnere varen på:

 • De kan nægte at modtage varen. I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre opmærksom på, at De straks kan returnere varen til Fitnessgruppen.
 • De kan modtage varen og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til Fitnessgruppen. I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Fitnessgruppen.
 • De kan aflevere varen i butikken indenfor 14 dage

Adressen er Fitnessgruppen A/S Retur adresse er følgende: Fitnessgruppen A/S Grønlandsvej 8, 8660 Skanderborg Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Fitnessgruppen. Beløbet returneres til personen, som fremgår af købsfakturaen. Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto kan nægtes modtaget af Fitnessgruppen.

3. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Fitnessgruppen skal være forsvarligt indpakket.

4. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Fitnessgruppen, at De retter henvendelse til Fitnessgruppen i butikken eller på email info@fitnessgruppen.dk eller telefon 87 44 03 06.

 

HVAD GØR VI MED DINE PERSONLIGE OPLSYNINGER (PERSONDATAPOLILTIK)

For at du kan indgå aftale med os på fitnessgruppen.dk har vi brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos fitnessgruppen.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren for fitnessgruppen.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på fitnessgruppen.dk er Bo Liendgaard.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til fitnessgruppen.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos fitnessgruppen.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til fitnessgruppen.dk via e-mail info@fitnessgruppen.dk.

 

COOKIES

På fitnessgruppen.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

 

LOGISTATISTIK

Vi bruger en logstatistik på fitnessgruppen.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information (herunder Google analytic), som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes med det formål, at optimere fitnessgruppen.dk. 

Skriv dig op til nyhedsbrevet
Kundeservice

Fitnessgruppen A/S
Grønlandsvej 8
8660 Skanderborg
Danmark

CVR-nummer: 26988454

87 44 03 06 info@fitnessgruppen.dk
Informationer
Åbningstider

Mandag:   10:00 – 17:30

Tirsdag:     10:00 – 17:30

Onsdag:    10:00 – 17:30

Torsdag:    10:00 – 17:30

Fredag:     10:00 – 17:30

Lørdag:     10:00 – 14:00

Søndag:    Lukket

Kategorier
Sociale medier
© 2023 Fitnessgruppen A/S. Webshop af Bewise
Visa Visa Electron Mastercard Dankort MobilePay